Dnes je pátek 18. srpna 2017 - 05:01:24 a svátek má Helena
 


Úvodní stránka

Rozdíly mezi rasami

Romové v ČR

Judaismus jako skupinová evoluční strategie

Eugenika

Rozdíly mezi muži a ženami

Radikální feminismus

Sociální vědy

Náboženství

Varia

Sponzoři

Kontakty

 

Diskuzní fórum

 

Psychologický průvodce Prahou

e-mailPřála byste si být mužem?
(pro ženy)
Ano(105)   Ne(427)

Přál byste si být ženou?
(pro muže)
Ano(102)   Ne(400)

 
Rozdíly mezi muži a ženami

Analýza rozdílů a možných příčin těchto rozdílů v oblastech jako je inteligence, tvořivost, altruismus, kriminalita apod.

Inspirace pro výzkumy

V knize "Tabu v sociálních vědách" byly naznačeny některé možné směry dalšího bádání v této oblasti, nebyl však prostor pro jejich detailnější analýzu. Zde tyto náměty sumarizujeme a přidáváme další. Očekáváme, že se stanou předmětem diskuse. Vaše příspěvky - osobní zkušenosti, nápady, odkazy na literaturu, nová výzkumná témata - jsou vítány.

1. Inteligence

Jensen uvádí, že paradox, že ženy mají menší mozek než muži, ale dosahují stejných výsledků v IQ testech, je stále teoreticky nevyřešen. Korelace mezi velikostí mozků a IQ platí uvnitř skupin (tj. žena s větším mozkem má vyšší IQ), ale ne mezi skupinami. Mozek žen je v průměru menší asi o 100 cm3 (cca 8 %). (I pokud je korigováno pro velikost těla, rozdíl se zmenší, ale nezmizí.) Pokus o vysvětlení tím, že psychologické testy byly konstruovány tak (eliminací některých položek), aby v nich muži i ženy skórovali v průměru stejně, neobstojí. Např. Ravenův test, který měří čisté g, nevykazuje rozdíly mezi pohlavími. Pro vysvětlení tohoto paradoxu se nabízejí tři hypotézy:

 1. Sexuální dimorfismus v neurální soustavě nebo v rychlosti nervových spojů by mohl umožňovat efektivnější procesování informací. Architektura mozku muže a ženy se liší, a tudíž jednoduché vztahy mezi jeho velikosti a IQ jsou v této oblasti nepodložené.
 2. Existuje schopnost, která je nezávislá na g a v které jsou jasné rozdíly mezi pohlavími (především se jedná o prostorovou představivost, ve které pouze 25 % žen překročí mužský medián).
 3. Nervové buňky jsou v ženském mozku uspořádány s větší hustotou. V kortikálních oblastech, které jsou nejvíce odpovědné za kognitivní schopnosti, mají ženy zhruba o 11 % neuronových buněk více. Větší hustota gyryfikace téměř vyrovnává rozdíl.

Jiní autoři, jako např. Lynn, se na druhou stranu domnívají, že muži ve skutečnosti jsou v průměru o 4 body IQ inteligentnější než ženy. Dalším faktorem, vedle průměrné výšky IQ, je též variabilita IQ, tj. jak se muži, resp. ženy, mezi sebou ve svých výsledcích liší. Např. členové jedné skupiny mohou mít výsledky IQ v rozpětí 50 - 150. Členové druhé skupiny mohou mít výsledky v rozpětí 80 - 120. Obě dvě skupiny budou mít průměr 100, ale první skupina bude produkovat více géniů (ale i osob s mentálním postižením).

Navrhujeme provést:

 • Metaanalýzu výzkumů inteligence mužů a žen na naší populaci s přihlédnutím k průměru a variabilitě uvnitř jednotlivých skupin.
 • Analýzu toho, v kterých schopnostech se pohlaví nejvíce liší a jak jsou tyto schopnosti náročné na mentální procesy.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

2. Tvořivost

Ženy vykazují podstatně menší stupeň originality než muži - ať se již jedná o vědu nebo umění (to se však týká i takových činností jako je vaření). Typickým vysvětlením bývá, že muži nedali a nedávají ženám dostatek prostoru k sebevyjádření. To jistě platilo i v minulosti a do jisté míry to platí i v současnosti (obtížnost skloubit kariéru a mateřství). Otázkou je, zdali je to dostatečné vysvětlení.
Navrhujeme proto zkoumat:

 • Jak se pohlaví liší ve tvořivosti v dětství a dospívání - tj. u jakého pohlaví převládá "stereotypičnost" v jednání a myšlení.
 • Existují psychologické testy, které měří (či se pokoušejí měřit) míru kreativity - dosahují muži a ženy stejných skóre?
 • Jak jsou tvořivé a jakých úspěchů dosáhly dcery feministek, které jsou vedeny k samostatnosti a odmítání ženské (pasivní) role.

KOMENTÁŘE

Karel Wolf 25.10.2002 v 10:34:
E-mail:
Domnívám se, že si řada feministek na tomto hnutí založila svoji akademickou kariéru (což byla pro mnohé snadnější cesta než jiné obory) a feminismus jim slouží jako společenský vehikl.


Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

3. Altruismus

Obecně se soudí, že ženy se chovají altruističtěji než muži. Zdá se, že pohled na tuto problematiku je zkreslen dvěma faktory:

 • Daleko více mužů než žen páchá kriminální delikty.
 • Ženy jsou často schopny se obětovat pro rodinu.

Dle našeho názoru by muži byli minimálně stejně altruističtí jako ženy pokud by byla zvolena "neutrální" kritéria, jako jsou darování krve, darování žebrákům, příspěvky na charitu apod.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

Doporučená literatura:

 1. Moir, A . & Moir, B. (2000): Proč muži nežehlí.
 2. Janata, J. (1998): Dvojí svět.

Download & OdkazyNahoru

Design IVTTPOWERED BY HOSTING4U
 


Nahoru