Pátek 18. srpna 2017

Úvodní stránka

Mentální mapy

Terénní sondy

Procházky Prahou

Praha jako psychotest

Literatura

 

IVTT

e-mail

 
Mentální mapy


Zásadním úkolem projektu je vytvoření mentálních map různých pražských oblastí, event. objektů, pomocí otázek typu: "Co se vám vybaví, když se řekne Letná/Žofín/Botič apod.?"
Na otázky tohoto typu lze odpovědět roznými způsoby, např.:

  • KSČ, skating, Stalin, Sparta, maminky s kočárky, léto. (5)/(M 60 %)

nebo

  • Větrné prostranství, plácání praporů, úžas nad přímořským podnebím, které zde panuje, halogenová záře se rozlije nad Letnou a ze železného amfiteátru AC Sparta se do tmy rozléhá mohutný náboženský řev. (8)/(M 80 %)

Je samozřejmé, že každý bude mít trochu jiné zkušenosti a tudíž i jiné asociace. Záleží na mnoha faktorech - věk, pohlaví, domorodec vers. nedomorodec, profese apod. Jinak bude asi vypovídat taxikář, jinak policista a jinak nevidomý. Seznam asociací umožní čtenáři nahlédnout do jiných perspektiv. Dalším smyslem těchto mentálních map je to, že by mohly být v budoucnu použity pro sledování psychologických proměn města.

Zde je uvedeno pět zkušebních okruhů. Z autorova hlediska je nejvhodnější formou spolupráce uvést ke každému místu cca 5 asociací, kterými by bylo možné místo popsat někomu, kdo jej nezná a zároveň se pokusit o nějaký nový, netriviální a osobní pohled (surrealistické, dadaistické a jiné průniky jsou samozřejmě vítány). Každé místo by mělo být též ohodnoceno na škále:

  1. 1- 10 podle míry sympatičnosti (10 je nejvyšší známka),
  2. na škále maskulinity-femininity (např. Karlín je z 80 % maskulinní, tj. M 80 %).

Jedná se pouze o doporučenou formu. Vítáno je cokoli.

1. Vinohrady

DISKUSE

2. Chodov

DISKUSE

3. Pohořelec

DISKUSE

4. Obchodní dům Kotva

DISKUSE

5. Most Legií

DISKUSE

6. Kde Praha nejvíce připomíná:

  1. Paříž
  2. Moskvu
  3. New York
  4. třetí svět.

DISKUSE


DALŠÍ NÁMĚTY - VOLNÁ DISKUSE

Nahoru