Dnes je pátek 18. srpna 2017 - 05:02:27 a svátek má Helena
 


Úvodní stránka

Rozdíly mezi rasami

Romové v ČR

Judaismus jako skupinová evoluční strategie

Eugenika

Rozdíly mezi muži a ženami

Radikální feminismus

Sociální vědy

Náboženství

Varia

Sponzoři

Kontakty

 

Diskuzní fórum

 

Psychologický průvodce Prahou

e-mailMají se zavádět biotechnologie (např. embryonální selekce)?
Ano(134)   Ne(96)

 
Eugenika

Eugenika se zabývá studiem mechanismů lidské dědičnosti a hledá cesty, jak zlepšit populační genofond pomocí tzv. řízené evoluce.

Heslovitě se dají vyjádřit principy a cíle eugeniky v těchto bodech:

 • Jisté lidské vlastnosti jsou hodnotné. Ty nejdůležitější z nich jsou zdraví, inteligence a mravní charakter.
 • Zdraví, inteligence a mravní charakter jsou do velké míry geneticky determinovány. z tohoto důvodu je možné tyto kvality geneticky zlepšovat.
 • V západních demokraciích a ve většině dalšího světa dochází od druhé poloviny 19. století ke genetické deterioraci výše popsaných pozitivních kvalit (tzv. dysgenický proces). Výsledkem je zhoršení genofondu populace.
 • Moderní biotechnologická věda nabízí metody, jak populační genofond zlepšovat (umělé oplodnění, prenatální analýzu genetických nemocí a poruch, oplodnění in vitro a předimplantovou diagnostiku, klonování, genetické inženýrství a implantaci nových genů).
 • Vedou se diskuse o tom, zdali jsou eugenické metody etické. Odmítání eugeniky se organizuje kolem tzv. reakcí morální paniky. To jsou pocity emocionální averze, které nejsou podpořeny racionálními argumenty. Případy "morální paniky" jsou v naprosté většině nepodložené.
 • Eugenika bezesporu slouží potřebám jedinců i společnosti. Ty společnosti, které budou eugeniku využívat, získají velkou výhodu nad těmi, které ji budou odmítat.
Inspirace pro výzkumy

V knize "Tabu v sociálních vědách" byly naznačeny některé možné směry dalšího bádání v této oblasti, nebyl však prostor pro jejich detailnější analýzu. Zde tyto náměty sumarizujeme a přidáváme další. Očekáváme, že se stanou předmětem diskuse. Vaše příspěvky - osobní zkušenosti, nápady, odkazy na literaturu, nová výzkumná témata - jsou vítány.

1. Populační změny v českých zemích

Vypracovat historicko-sociologickou studii, která by se zabývala vlivem populačních změn (migrace, války, perzekuce) na genofond populace žijící na území českých zemí.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

2. Austrálie a zločinnost

Do Austrálie byli dlouhou dobu "vyváženi" zločinci. Podle eugeniků by se tento trend měl projevit ve vyšší kriminalitě v rámci australské populace.

 • Vypracovat studii o tomto tématu - tj. o jaké množství kriminálních delikventů se jednalo, historické statistiky zločinnosti apod.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

3. Fertilita kriminálních delikventů

Lynn uvádí, že fertilita kriminálních delikventů (eventuálně psychopatů) je v západních zemích vyšší než fertilita běžné populace, což má dysgenický vliv.

 • Jaká je fertilita kriminálních delikventů u nás?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

4. Inteligence a štěstí

Eugenici mají snahu zvýšit průměrnou inteligenci populace. Je na místě otázka, jestli vyšší inteligence vede k větší životní spokojenosti, štěstí.

 • Zkoumat vztah mezi inteligencí (která se měří relativně snadno) a pocitem životní spokojenosti (ten se měří již o poznání hůře). Jistým indikátorem by např. mohla být i frekvence sebevražd.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

5. Zastánci a odpůrci eugeniky

 • Provést výzkum, který by se zabýval analýzou charakteristik lidí, kteří jsou, popřípadě nejsou zastánci eugeniky. Navrhujeme zkoumat tyto proměnné: inteligenci, typ vzdělání, věk, bezdětnost, pohlaví, věk, zkušenost s postiženými dětmi (např. v příbuzenstvu), neuroticismus, míru sociopatie (např. dopravní přestupky, záznamy v trestním rejstříku), etnickou příslušnost apod.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

6. Polygamie a inteligence

Podle eugeniků má polygamie eugenický vliv. Populace žijící dlouhodobě v polygamních systémech by měly být v průměru inteligentnější než populace, které žijí v monogamních systémech. Zdá se však, že tomu tak není.

 • Analýza faktorů, které mohou mít v polygamních společnostech dysgenický vliv.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

7. Darování spermatu

Darování spermatu je z hlediska evoluční biologie ideální cestou, jak zvýšit svoji fitness. Přesto většinu mužů nikdy nenapadne této možnosti využít.

 • Proč je darování spermatu tak ambivalentní?
 • Jaké jsou charakteristiky lidí, kteří darují sperma (např. jsou to též dárci krve?)

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

8. Eugenika a literatura

V některých obdobích byla eugenika přijímána, v jiných odmítána - to se též projevovalo v tom, jak byla zobrazována v umění.

 • Provést kvantifikaci pozitivních a negativních vizí eugeniky v literatuře, filmech apod. v různých historických periodách.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

Doporučená literatura:

 1. Bakalář, P. (2002): Tabu v sociálních vědách
 2. Černý, M. (1967): Lékařská genetika. SZN, Praha.

Download & OdkazyNahoru

Design IVTTPOWERED BY HOSTING4U
 


Nahoru