Dnes je pátek 18. srpna 2017 - 05:04:49 a svátek má Helena
 


Úvodní stránka

Rozdíly mezi rasami

Romové v ČR

Judaismus jako skupinová evoluční strategie

Eugenika

Rozdíly mezi muži a ženami

Radikální feminismus

Sociální vědy

Náboženství

Varia

Sponzoři

Kontakty

 

Diskuzní fórum

 

Psychologický průvodce Prahou

e-mail 
Errata: Tabu v sociálních vědách

Bohužel se v knize "Tabu v sociálních vědách" objevilo několik nepřesností, event. tiskových chyb. PROSÍME, OPRAVTE SI:

1. Distribuční křivka (s. 23)

Hodnoty u distribuční křivky znázorňující rozložení IQ bílých a černých jsou částečně posunuty: např. u hodnoty 130 má být v řádku 97,7 % (u bílých) a 99,9 % u černých. Jinými slovy "bílá místa" nad a pod "50 %" mají být zaplněna čísly, která jsou nad nimi, event. pod nimi. (Pak sice proporce znázorněné v grafu příliš neodpovídají, ale je to menší chyba.)

Tabulka ukazuje procento bílých (event. černých, tj. Afroameričanů), kteří mají IQ pod danou hranicí:

IQ Bílí Černí
130 97,7 % 99,9 %
115 84,1 % 97,7 %
100 50 % 84,1 %
85 15,9 % 50 %
70 2,3 % 15,9 %
55 0,1 % 2,3 %

2. Schéma migrace (s. 29)

Schéma migrace není převzato z Cavalli-Sforza, ale z Diamonda (2000, s. 34). Bohužel Diamond neznázornil větvení ras (před 113 000, event. 41 000 lety), ale obecnou migraci z Afriky do které zahrnul i homo erektus a homo sapiens.

3. Rozdíly mezi rasami - tabulka (s. 35)

V tabulce je přehozen část řádku: místo endokraniální velikost má být externí velikost hlavy, čísla jsou uvedena správně (tj. externí velikost hlavy je větší než její endokraniální (tj. vnitřní) velikost.

4. Drobnosti

  1. s. 32, řádek 5: má být vyšší (ne nižší)
  2. s. 36, řádek 3: Permisivní přístup: vyšší - prostřední - nižší
  3. s. 59, řádek 14: je u europoidní rasy nižší ….
  4. s. 128, poznámka pod čarou: "který není proizraelský"
  5. Na některých místech se v knize vyskytuje termín "skupinová evoluční strategie", správně má být "evoluční skupinová strategie".

Seznam literatury

V seznamu literatury vypadla publikace:

Knobloch, F. (2001): Altruism and the hypothesis of meta-selection in human evolution. The Journal of the Academy of Psychoanalysis, č. 2, s. 339-354. (Týká se Apendixu "Skupinové strategie")

BUDEME SAMOZŘEJMĚ VDĚČNI ZA DALŠÍ "NÁLEZY".

 

Nahoru

Design IVTTPOWERED BY HOSTING4U